Інформаційні ресурси: електронний архів (інституційний репозитарій)

Немає доступних мініатюр
Дата
2020-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
В презентації розглянуто важливий електронний ресурс відкритого доступу – інституційний репозитарій. Запропоновано інструкцію доступу до електронного архіву та роботи в ньому. Наведено варіанти пошуку необхідної інформації в архіві на прикладі. В презентации рассмотрен важный электронный ресурс открытого доступа - институциональный репозитарий. Предложено инструкцию доступа к электронному архиву и работы в нем. Приведены варианты поиска необходимой информации в архиве на примере. The presentation addresses an important open source electronic resource - the institutional repository. Instructions for accessing and using the electronic archive are offered. Examples of finding the necessary information in the archive are given by example.
Опис
Ключові слова
інформаційний ресурс, електронний архів, інституційний репозитарій, презентація, інструкція, информационный ресурс, электронный архив, институциональный репозитарий, презентация, инструкция, information resource, electronic archive, institutional repository, presentation, instruction
Цитування
Інформаційні ресурси: електронний архів (інституційний репозитарій) : презентація / уклад. С. С. Мажара ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка. – Харків : ХНПУ, 2020. – 7 сл.