Особливості підготовки майбутнього соціального педагога з адаптації молодших дошкільників до умов дошкільного навчального закладу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розкривається сутність підготовки майбутніх соціальних педагогів до адаптації молодших дошкільників до умов дошкільного навчального закладу, визначено роль соціального педагога в процесі адаптації молодших дошкільників до умов дитячого садка. Раскрывается сущность подготовки будущих социальных педагогов к адаптации младших дошкольников к условиям детского сада, определена роль социального педагога в процессе адаптации младших дошкольников к условиям детского сада.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, професійна підготовка, адаптація молодших дошкільників, дошкільні навчальні заклади, студентські роботи, социальная педагогика, профессиональная подготовка, адаптация младших дошкольников, дошкольные учебные заведения, студенческие работы, social pedagogy, professional training, adaptation of younger preschoolers, pre-school educational institutions, student work
Цитування
Носач А. В. Особливості підготовки майбутнього соціального педагога з адаптації молодших дошкільників до умов дошкільного навчального закладу / А. В. Носач // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 17 трав. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 50-54.