The Red-footed Falcon Falco vespertinus population in the Danube Delta and its habitat selection for breeding

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Published by the Scientific and Technological Rescarch louncil of Turkey
Анотація
The Danube Delta is an atypical and complex ecosystem on the border of the slowly shrinking breeding distribution of Falco vespertinus. In this paper, we study the population that breeds in this area and intend to understand its relationship with the environment in these circumstances. We registered 231 breeding pairs (bp), with a local density of 0.034 bp/km2. We made a Nearest Neighbour Analysis which confirmed the natural condition of the facultative colonial nesting character of this species. In addition, in order to study its habitat preferences for nesting we did a binary logistic regression model and complemented its results with Manly’s standardized habitat selection index for constant resources, calculated for each habitat class. The results obtained indicate that, for nesting in the study area, this species depends (positively or negatively) on the presence of Rook colonies, the weather, the habitat diversity and fragmentation, the abundance of open habitats like pastures, grassland, agricultural fields, beaches, and sand dunes. Дельта Дунаю є нетиповою та складною екосистемою на межі повільно скорочуваного гніздового поширення Falco vespertinus. У цій статті ми вивчаємо популяцію, яка розмножується в цій місцевості, і маємо намір зрозуміти її зв’язок із навколишнім середовищем за цих обставин. Нами зареєстровано 231 гніздову пару (п.н.), локальна щільність 0,034 п.н./км2. Ми провели аналіз найближчих сусідів, який підтвердив природні умови факультативного колоніального гніздування цього виду. Крім того, щоб вивчити переваги середовищ існування для гніздування, ми розробили модель бінарної логістичної регресії та доповнили її результати стандартизованим індексом вибору середовища проживання Менлі для постійних ресурсів, розрахованим для кожного класу середовища існування. Отримані результати свідчать про те, що для гніздування в досліджуваній території цей вид залежить (позитивно чи негативно) від наявності колоній граків, погоди, різноманітності та фрагментації середовища проживання, великої кількості відкритих місць існування, таких як пасовища, луки, сільськогосподарські поля, пляжі та піщані дюни.
Опис
Ключові слова
Habitat selection modelling, Nearest Neighbour Analysis, small raptor, facultative colonial breeding, Romania, endangered species, моделювання вибору середовища існування, аналіз найближчих сусідів, малий хижак, факультативне колоніальне розмноження,, Румунія, зникаючі види
Цитування
The Red-footed Falcon Falco vespertinus population in the Danube Delta and its habitat selection for breeding / L.-E. Bolboaca, A.-C. Dorosencu, M. Marinov, M. Peraita, M. Yakovliev, V. Alexe // Turkish Journal of Zoology. – 2023. – Vol. 47, № 1. – Pp. 39–47.