АНАЛІЗ ДОСВІДУ ПРОФІЛАКТИКИ ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН ПІДЛІТКАМИ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

dc.contributor.authorПавлюченко, С. Ю.
dc.date.accessioned2021-05-28T08:14:57Z
dc.date.available2021-05-28T08:14:57Z
dc.date.issued2020-11-20
dc.description.abstractУ статті розглянуто профілактику вживання наркотичних речовин підлітками у закладах загальної середньої освіти. Аналіз нормативно-правових документів і наукової літератури дозволив визначити, що протягом останніх п᾽яти років в Україні здійснюється системна робота щодо профілактики вживання наркотичних речовин підлітками й молоддю. Аналіз практики здійснення профілактики вживання наркотичних речовин у закладах загальної середньої освіти дозволив визначити суб᾽єктів соціально-педагогічної діяльності: психологічна служба закладу освіти, лікар-педіатр, медична сестра закладу освіти, класні керівники, шкільний офіцер поліції, батьки, органи учнівського самоврядування (шкільна служба порозуміння), представники сектору ювенальної превенції, служби у справах дітей, центрів соціальних служб для сім᾽ї, дітей та молоді, закладів охорони здоров᾽я тощо. В статье рассмотрена профилактика употребления наркотических веществ подростками в учреждениях общего среднего образования. Анализ нормативно-правовых документов и научной литературы позволил определить, что в течение последних пяти лет в Украине осуществляется системная работа по профилактике употребления наркотических веществ подростками и молодежью. Анализ практики осуществления профилактики употребления наркотических веществ в учреждениях общего среднего образования позволил определить субъектов социально-педагогической деятельности: психологическая служба учебного заведения, врач-педиатр, медицинская сестра учреждения образования, классные руководители, школьный офицер полиции, родители, органы ученического самоуправления (школьная служба согласия), представители сектора ювенальной превенции, службы по делам детей, центров социальных служб для семьи, детей и молодежи, учреждений здравоохранения и тому подобное. The article considers the problems of drug prevention by adolescents in general secondary education. The analysis of normative-legal documents and scientific literature allowed to determine that during the last five years in Ukraine systematic work has been carried out on prevention of drug use by adolescents and young people. Analysis of the practice of drug prevention in general secondary education institutions allowed to identify the subjects of socio-pedagogical activities: psychological service of the educational institution, pediatrician, nurse of the educational institution, class teachers, school police officer, parents, student government (school Understanding Service), representatives of the juvenile prevention sector, children's services, centers of social services for families, children and youth, health care facilities, etc.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationПавлюченко С. Ю. Аналіз досвіду профілактики вживання наркотичних речовин підлітками у закладах загальної середньої освіти / С. Ю. Павлюченко // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 81–83.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5173
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectнаркотикиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідліткиuk_UA.UTF-8
dc.subjectзагальна середня освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectнаркотикиuk_UA.UTF-8
dc.subjectподросткиuk_UA.UTF-8
dc.subjectобщее среднее образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectстуденческие работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectdrugsuk_UA.UTF-8
dc.subjectteenagersuk_UA.UTF-8
dc.subjectsecondary educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent worksuk_UA.UTF-8
dc.titleАНАЛІЗ ДОСВІДУ ПРОФІЛАКТИКИ ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН ПІДЛІТКАМИ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeАНАЛИЗ ОПЫТА ПРОФИЛАКТИКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ПОДРОСТКАМИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF DRUG PREVENTION PREVENTION ADOLESCENTS IN GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONSuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Павлюченко С.Ю. АНАЛІЗ ДОСВІДУ ПРОФІЛАКТИКИ.pdf
Розмір:
686.52 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: