СТРУКТУРА ГУРТКОВОГО ЗАНЯТТЯ В СИСТЕМІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”
Анотація
У публікації розглянуто розроблену структуру гурткового заняття з урахуванням особливостей пізнавальної діяльності школярів з інтелектуальними порушеннями, яка передбачає виділення трьох етапів заняття: підготовчого, основного та заключного. Наведено орієнтовну структуру гурткового заняття. При такій побудові заняття досягаються не тільки навчальні цілі, спрямовані на поглиблення та систематизацію знань, умінь і навичок, які необхідні дітям для майбутньої практичної діяльності, але і корекційно-розвиткові та виховні, спрямовані на формування самостійності та активності, творчого розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями. The publication describes the developed structure of of a circle lesson, taking into account the peculiarities of cognitive activity of students with intellectual disabilities, which involves the allocation of three stages of the lesson: preparatory, main and final. The approximate structure of a circle lesson is presented. This structure of the lesson achieves not only educational goals aimed at deepening and systematisation of knowledge, skills and abilities that children need for future practical activities, but also correctional, developmental and educational goals aimed at forming independence and activity, creative development of children with intellectual disabilities.
Опис
Ключові слова
гурткова робота, діти з інтелектуальними порушеннями, корекційна робота, позашкільна освіта, club work, children with intellectual disabilities, correctional work, out-of-school education
Цитування
Коваленко В. Є. Структура гурткового заняття в системі позашкільної освіти дітей з інтелектуальними порушеннями / В. Є. Коваленко // Пріоритети особистості в навчанні дітей з особливими освітніми потребами в сучасних умовах : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), Полтава, 11–12 квіт. 2023 р. – Полтава : ДЗ "ЛНУ ім. Т. Шевченка", 2023. – С. 37–41.