ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розкрито потенціал дистанційного навчання в умовах тимчасового припинення навчального процесу у закладах загальної середньої освіти, впровадження інклюзивної освіти, орієнтації на індивідуалізацію шкільного навчання. Визначено засоби і методи дистанційної освіти, які доцільно застосовувати для організації навчання школярів. The authors have revealed the potential of distance learning in the context of temporary suspension of educational process in general secondary education institutions, the introduction of inclusive education and orientation to individualization of school education. The distance education means and methods that are appropriate for organization of schoolchildren’s education have been identified.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, заклад загальної середньої освіти, індивідуальна освітня траєкторія, інклюзивна освіта, учень, distance learning, general secondary education institution, individual educational trajectory, inclusive education, schoolchild
Цитування
Мандрікова М. О. Організація дистанційного навчання в сучасних закладах загальної середньої освіти / М. О. Мандрікова, Т. С. Твердохліб // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 88–92.