МОЇ СТУДЕНТСЬКІ РОКИ ІЗ "ШЕФОМ"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
Автор в статті згадує студентське життя та археологічну практику, де Борис Андрійович Шрамко назавжди лишився Шефом: вчителем, наставником, старшим товаришем. Борис Андрійович Шрамко – непересічна людина в харківській археології – навчив «відчувати» розкоп, працювати з лопатою, читати землю, організовувати експедицію, працювати з джерелами та літературою. The author in the article recalls student life and archaeological practice, where Borys Shramko forever remained the Chief: teacher, mentor, senior comrade. Borys Andriyovych Shramko is an extraordinary person in Kharkiv archeology – taught me to "feel" the excavation, to work with a shovel, read the ground, organize an expedition, work with sources and literature.
Опис
Ключові слова
Шрамко Б. А., спогади, археологія, B. A. Shramko, archeology, memories
Цитування
Колода В. В. Мої студентські роки із "Шефом" / В. В. Колода // Борис Андрійович Шрамко: сторінки біографії, підсумки досліджень, спогади про вченого / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; відп. ред. С. Посохов. – Харків ; Котельва : Майдан, 2021. – С. 187–190.