ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ФРАНЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі проаналізовано провідні принципи організації французької шкільної освіти. З’ясовано, що основними серед них є: академічна свобода, безоплатність, нейтральність, секуляризм і обов’язковість. The article analyzes the main principles of the organization of French school education. They are: academic freedom, free school education, neutrality, secularism and compulsory education.
Опис
Ключові слова
освіта, Франція, учні, принципи, аспірантські роботи, education, France, students, principles, postgraduate works
Цитування
Якименко В. Принципи організації шкільної освіти Франції / В. Якименко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 93–96.