ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ІЗ СІМЕЙ «ГРУПИ СОЦІАЛЬНОГО РИЗИКУ» ДО УМОВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Анотація
Досліджуються особливості соціально-педагогічної адаптації першокласників із сімей «групи соціального ризику» до умов загальноосвітнього навчального закладу. Исследуются особенности социально-педагогической адаптации первоклассников из семей «группы социального риска» к условиям общеобразовательного учебного заведения.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, соціальна адаптація, сім’ї «групи ризику», першокласники, загальноосвітні навчальні заклади, магістерські роботи, социальная педагогика, социальная адаптация, семьи группы риска, первоклассники, общеобразовательные учебные заведения, магистерские работы, social pedagogy, social adaptation, family at risk, first-graders, general educational institutions, master's work
Цитування
Пащенко А. В. Особливості соціально-педагогічної адаптації першокласників із сімей «групи соціального ризику» до умов загальноосвітнього навчального закладу / А. В. Пащенко // Підготовка соціального педагога на засадах : матеріали наук.-практ. конф., 24 листоп. 2015 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 128–129.