Роль освітянської еліти у формуванні культури історичної пам’яті в школах Харківщини (1991–2022 роки)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-29
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто роль та місце вчителів, як медіаторів між державою та суспільством, у формування історичної пам’яті на уроках історії на Харківщині. Визначено й позашкільні чинники формування пам’яті, такі як сім’я, суспільно-політичні настрої в регіоні, місця пам’яті. The article is sanctified to the role of forming of historical memory for teenagers on the lessons of history. Intercommunication of perception of history and political reference-points is considered also. It was paid attention to role of places of memory in forming of teenagers. An accent is done on a role in forming of culture of historical memory by teachers in Kharkiv Region.
Опис
Ключові слова
декомунізація, дерусифікація, історична пам’ять, освітянська інтелігенція, самоідентифікація, середня освіта, decommunization, derussification, historical memory, educational intelligentsia, self-identification, middle education
Цитування
Чиж В. А. Роль освітянської еліти у формуванні культури історичної пам’яті в школах Харківщини (1991–2022 роки) / В. А. Чиж // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали наук. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народж. д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 264–271.