Лінгвістична природа синонімів та їхня роль в увиразненні мовлення школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто лексичні синоніми. Синоніми урізноманітнюють мовлення й передають найточніші змістові відтінки, відіграють величезну роль у стилістиці. В статье рассмотрены лексические синонимы. Синонимы разнообразят речь и передают точные содержательные оттенки, играют огромную роль в стилистике. The article deals with lexical synonyms. Synonyms diversify speech and convey precise meaningful connotations and play a huge role in stylistics.
Опис
Ключові слова
лінгвістика, синоніми, студентські роботи, лингвистика, синонимы, студенческие работы, linguistics, synonyms, student work
Цитування
Нарожна C. Лінгвістична природа синонімів та їхня роль в увиразненні мовлення школярів / C. Нарожна // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 60.