Матеріали І Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам'яті святих Кирила і Мефодія

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-11
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У «Матеріалах» уміщено доповіді українських, болгарських, молдовських мовознавців, літературознавців, істориків, педагогів-методистів, філософів, мистецтвознавців, які взяли участь у І Міжна-родній славістичній конференції, присвяченій пам’яті святих Кирила й Мефодія, що відбулася в Харкові 11 травня 2011 року. Питання нау-кового обговорення висвітлюють основні напрями сучасних дослід-жень у філології, історії, дидактиці, філософії освіти. Для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти всіх рівнів, учителів. У «Матеріалах» уміщено доповіді українських, болгарських, молдовських мовознавців, літературознавців, істориків, педагогів-методистів, філософів, мистецтвознавців, які взяли участь у І Міжна-родній славістичній конференції, присвяченій пам’яті святих Кирила й Мефодія, що відбулася в Харкові 11 травня 2011 року. Питання нау-кового обговорення висвітлюють основні напрями сучасних дослід-жень у філології, історії, дидактиці, філософії освіти. Для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти всіх рівнів, учителів. The "Materials" contains reports of Ukrainian, Bulgarian, Moldavian linguists, literary critics, historians, teachers-methodologists, philosophers, art critics who took part in the I International Slavic Conference dedicated to the memory of Saints Cyril and Methodius, held in Kharkov on May 11, 2021. The questions of scientific discussion highlight the main directions of modern research in philology, history, didactics, philosophy of education. For researchers, teachers, applicants for higher education of all levels, teachers.
Опис
Ключові слова
святі Кирило й Мефодій, славістична конференція, вивчення слов'янських мов, вивчення слов'янських літератур, історія слов'янських народів, світовий культурний контекст, освіта слов'янських народів, дидактика, культура слов'янських народів, святые Кирилл и Мефодий, славистическая конференция, изучение славянских языков, изучение славянских литератур, история славянских народов, мировой культурный контекст, образование славянских народов, культура славянских народов, Saints Cyril and Methodius, Slavic conference, studying Slavic languages, study of Slavic literatures, history of Slavic peoples, world cultural context, education of Slavic peoples, didactics, culture of Slavic peoples
Цитування
Матеріали І Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам'яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 11 трав. 2021 р. / Ін-т укр. мови НАН України [та ін.] ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків ; Шумен : ХІФТ, 2021. – 344 с.