Педагогічний доробок С. Миропольського

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Досліджено науково-педагогічну спадщину С. І. Миропольського. Автором зроблено висновок, що своєю творчістю С. Миропольський слугував цілям суспільної педагогіки. У своїй сукупності його висновки становлять прогресивну педагогічну систему. The scientific and pedagogical heritage of S. I. Myropolsky was studied. The author concluded that S. Myropolsky served the goals of social pedagogy with his work. As a whole, his conclusions constitute a progressive pedagogical system.
Опис
Ключові слова
Миропольський С. І., просвітництво, вивчення дитини, магістерські роботи, Myropolskyi S., .education, child study, master's work
Цитування
Шведова Н. Педагогічний доробок С. Миропольського / Н. Шведова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 2. – С. 36.