БУДОВА КОЛОСУ ПШЕНИЦІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Використання у селекційному процесі видів та форм пшениць з підвищеною кількістю зерен в колосі розширює перспективи отримання більш продуктивних сортів. Підтверджено, що мутантні форми, які доводять можливість існування генетично детермінованої багатоквітковості, можуть кардинально змінити будову суцвіття пшениці. Одночасно, продовжуються дослідження у напрямі інтродукції в геном пшениці ортологічних генів багатоквітковості від інших культур. The use of wheat species and forms with an increased number of grains in the ear in the selection process expands the prospects of obtaining more productive varieties. It has been confirmed that mutant forms that prove the possibility of existence genetically of determinate polyflora, can radically change the structure of the wheat inflorescence. At the same time, research continues in the direction of introduction into the wheat genome of orthologous polyfloral genes from other crops.
Опис
Ключові слова
сільськогосподарські культури, зернові злаки, пшениця, колос пшениці, селекція, agricultural crops, cereals, wheat, ear of wheat, selection
Цитування
Дятло Є. В. Будова колосу пшениці / Є. В. Дятло, О. В. Твердохліб // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 47–50.