Диджиталізація викладання англійської мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В представлених методичних рекомендаціях детально розглянуті різноманітні цифрові освітні ресурси для викладання англійської мови. Видання містить низку методичних порад для роботи з цифровими освітніми серіалами, цифровими застосунками, сайтами, програмами, платформами. Пропонується використовувати проаналізовані цифрові освітні ресурси у дистанційному викладанні англійської мови бакалаврам і магістрам для формування їх інформаційно-цифрової компетентності. In the presented methodological recommendations various digital educational resources for teaching English are considered. The publication contains a number of methodological tips for working with digital educational series, digital applications, sites, programs, platforms. It is proposed to use the analyzed digital educational resources in the distance teaching of English to bachelors and masters for the formation of their information and digital competence.
Опис
Ключові слова
англійська мова, методика навчання іноземних мов, диджиталізація, ІКТ, English, methods of teaching foreign languages, digitization, ICT
Цитування
Костікова І. І. Диджиталізація викладання англійської мови : метод. рек. для здобувачів першого (бакалавр.) та другого (магістер.) рівня вищ. освіти / І. І. Костікова, А. В.Черненко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2022. – 29 с.