ПРОБЛЕМА УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ З ГЕОМЕТРІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто проблему узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок учнів з геометрії. Метою дослідження є обґрунтування ефективності використання прийомів узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок учнів з геометрії з урахуванням тенденцій сучасної освіти. Прийомам узагальнення та систематизації повинна бути відведена вагома роль у процесі навчання геометрії, тому що уміння узагальнювати математичні знання, уміння, навички свідчать про їх системність, що виступає важливим чинником у формуванні логічного мислення та творчого потенціалу учнів. In the article it was considered the problem of generalization and systematization of the knowledge, skills and abilities of students in geometry. The purpose of the study is to substantiate the effectiveness of using the techniques of generalization and systematization of knowledge, skills and abilities of students in geometry, taking into account the trends of modern education. Generalization and systematization techniques should play an important role in the process of learning geometry, because the ability to generalize mathematical knowledge, skills and abilities testify to their systematisms, which is an important factor in the formation of logical thinking and creative potential of students.
Опис
Ключові слова
узагальнення, систематизація, геометрія, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), generalization, systematization, geometry, information and communications technology (ICT)
Цитування
Василенко А. С. Проблема узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок учнів з геометрії / А. С. Василенко, О. В. Водолаженко // Наумовські читання [Електронний ресурс] : матеріали XVII студ. наук. конф. студ. та молод. вчених, присвяч. 80-річчю фіз.-мат. ф-ту, Харків, 14–15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – С. 43–46.