ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
У статті визначено суть поняття «цифрова компетентність» та компоненти її формування: мотиваційно-особистісний, когнітивний, діяльнісний та рефлексійно-оцінний. Зазначені компоненти цифрової компетентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін мають формуватися з урахуванням специфіки професійної діяльності та відповідних засобів навчання. The article defines the essence of the concept of «digital competence» and the components of its formation: motivational-personal, cognitive, activity and reflection-evaluation. These components of digital competence of future teachers of art disciplines should be formed taking into account the specifics of professional activities and appropriate teaching aids.
Опис
Ключові слова
цифрова компетентність, формування, майбутні викладачі, мистецькі дисципліни, засоби, заклад вищої освіти, Китай, digital competence, formation, future teachers, art disciplines, means, institution of higher education, China
Цитування
Цзі Іпін. Засоби формування цифрової компетентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін в закладах вищої освіти КНР / Цзі Іпін // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 426–429.