Досвід інтеркультурної комунікації у стінах Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Формування сучасної особистості потребує окремої аналітичної роботи в сфері гуманітарного розвитку, серед об’єктивних чинників якого є проект глобального навчання, передумовою якого є розгортання інтеркультурної комунікації. Формирование современной личности требует отдельного аналитической работы в сфере гуманитарного развития, среди объективных факторов которого является проект глобального обучения, предпосылкой которого является развертывание интеркультурнои коммуникации. The formation of the modern personality requires a separate analytical work in the field of humanitarian development, among the objective factors of which is the project of global learning, the precondition of which is the development of intercultural communication.
Опис
Ключові слова
інтеркультурна комунікація, інтеркультурний діалог, освітні інституції, интеркультурная коммуникация, интеркультурный диалог, образовательные учреждения, intercultural communication, intercultural dialogue, educational institutions,
Цитування
Триняк М. В. Досвід інтеркультурної комунікації у стінах Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди / М. В. Триняк // Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Гуманістична філософія освіти як складова успішних посттоталітарних трансформацій», Харків, 6–7 груд. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 130–131.