Особливості розкриття художніх образів у новелістиці Василя Стефаника

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство; видавництво "Монограф" ФОП Іванченко І. С.
Анотація
Автором досліджено новелістика Василя Стефаника. Розкрито особливості розкриття художніх образів у творах митця. The author has researched the novels of Vasyl Stefanyk. The peculiarities of the disclosure of artistic images in the artist's works are revealed.
Опис
Ключові слова
Стефаник В. С., художний образ, новелістика, магістерські роботи, Stefanyk V., artistic image, short stories, master's work
Цитування
Дубограй Д. Особливості розкриття художніх образів у новелістиці Василя Стефаника / Д. Дубограй // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Монограф, 2022. – Вип. 9. – С. 157–158.