Особливості поширення Viscum album L. у лісосмугах різного типу на території Харківської області

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-07-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Гельветика
Анотація
В статті досліджено поширення Viscum albumL., вплив напівпаразиту на кількісний склад птахів та особливості функціонування лісосмуг. Дослідження проводилися у 2018-2020 роках у трьох типах лісосмуг (полезахисні, лісосмуги вздовж автошляхів та вздовж залізничних колій). Спостереженнями підтверджено, що у лісосмугах де спостерігається часткове та масове ураження Viscum album високі показники чисельності птахів. Тож спостерігаємо неоднозначну роль Viscum album у лісосмугах з одного боку збільшення її чисельності призведе до погіршення стану дерев (аж до цілковитої загибелі), а з іншого стане причиною зростання чисельності птахів та біорізноманіття інших живих організмів сприяє розвитку цієї екосистеми. The article investigates the distribution of Viscum albumL., the impact of the semiparasite on the quantitative composition of birds and the peculiarities of forest belts functioning. The research was carried out in 2018-2020 in three types of forest belts (field protection belts, forest belts along roads and along railway tracks). Observations have confirmed that forest belts with partial and massive damage by Viscum album have high bird numbers. Therefore, we observe an ambiguous role of Viscum album in forest belts: on the one hand, an increase in its number will lead to deterioration of trees (up to complete death), and on the other hand, it will cause an increase in the number of birds and biodiversity of other living organisms that contribute to the development of this ecosystem.
Опис
Ключові слова
омела біла (Viscum album), лісосмуги, птахи, чисельність птахів, White mistletoe (Viscum album), forest belts, birds, bird population
Цитування
Пісоцька В. В. Особливості поширення Viscum album L. у лісосмугах різного типу на території Харківської області / В. В. Пісоцька, О. О. Ярис // Вектори розвитку та результати досягнень науки в сучасному освітньому просторі, Одеса, 23–24 лип. 2021 р. – Херсон : Гельветика, 2021. – С. 14–16.