Наумовські читання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник містить матеріали доповідей з проблем теорії та історії математичної освіти; інноваційних технологій в освітній практиці; фізики; освітніх, педагогічних наук. Збірник розрахований на наукових і практичних працівників у галузі освіти, докторантів, здобувачів вищої педагогічної освіти усіх рівнів. The collection contains materials of reports on the problems of the theory and history of mathematics education; innovative technologies in educational practice; physics; of educational, pedagogical sciences. The collection is intended for scientific and practical workers in the field of education, doctoral students, and those pursuing higher pedagogical education of all levels.
Опис
Ключові слова
теорія математичної освіти, історія математичної освіти, інноваційні технології, фізика, theory of mathematics education, history of mathematics education, innovative technologies, physics
Цитування
Наумовські читання [Електронний ресурс] : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : ХНПУ ім. [б. в.], 2022. – 436 с. : іл., портр.