ПОГЛЯДИ КИТАЙСЬКИХ НАУКОВЦІВ НА ПРОБЛЕМУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗМІСТУ РЕПЕТИЦІЙНОЇ РОБОТИ З ХОРОМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-02-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах висвітлено думки китайських хормейстерів, науковців-викладачів щодо мети репетиційної роботи з хором, її організації та етапів проведення. The theses reflect the opinions of Chinese choirmasters, academic teachers regarding rehearsal work with the choir, its organization and stages of implementation.
Опис
Ключові слова
репетиція, хоровий спів, хормейстер, співаки, rehearsal, choir singing, choirmaster, singers
Цитування
Люй Яодун. Погляди китайських науковців на проблему організації та змісту репетиційної роботи з хором / Люй Яодун // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. учасників Ювілейної ХХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22–23 лют. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків, 2024. – С. 542–544.