Результати дослідження рівня та якості сформованості навичок читання учнів з інтелектуальними порушеннями

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті проаналізовано рівень та якість сформованості навичок читання учнів з інтелектуальними порушеннями. Проведено констатувальне дослідження, яке показало характерні особливості та помилки читання учнів. Формування навички читання уповільнюється в них через недоліки фонетико-фонематичної сторони мовлення, труднощі опанування фонематичним та складовим аналізом і синтезом. The article analyzes the level and quality of reading skills formation of pupils with intellectual disabilities. A factual study was conducted, which showed the characteristic features and reading errors of pupils. The formation of reading skills is slowed down due to deficiencies in the phonetic-phonemic side of speech, difficulties in mastering phonemic and syllabic analysis and synthesis.
Опис
Ключові слова
навчання читанню, інтелектуальні порушення, learning to read, intellectual disabilities
Цитування
Полякова Н. А. Результати дослідження рівня та якості сформованості навичок читання учнів з інтелектуальними порушеннями / Н. А. Полякова // Актуальні питання спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти : зб. наук. пр. [матеріалів круглого столу 20 жовт. 2022 р.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2022. – С. 146–152.