ОСОБЛИВОСТІ НАУЧУВАНОСТІ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНИКА ЯК ПОКАЗНИК ЙОГО РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено розумовий розвиток дітей дошкільного віку. Обґрунтувано та експериментально перевірено положення про те, що научуваність виступає об’єктом і визначальним показником діагностики розумового розвитку дошкільника. У кожної дитини научуваність має свої якісні особливості. Якісні характеристики складових научуваності, репрезентуючи структуру стану розумового розвитку, виступають критеріями його оцінки і диференційно значущими показниками в діагностичному процесі. При визначенні стану розумового розвитку істотним чинником виступає вік дитини. he qualification work examines the mental development of preschool children. The position that teachability is a function of learning is substantiated and The position that teachability is an object and a determining indicator of diagnostics of preschool children's mental development is substantiated and experimentally tested. Each child's learnability has its own qualitative features. The qualitative characteristics of the components of learnability, representing the structure of the state of mental development, are the criteria for its assessment and differentially significant indicators in the diagnostic process. In determining the state of mental development, the age of the of the child.
Опис
Ключові слова
научуваність, розумовий розвиток, діти дошкільного віку, teachability, mental development, preschool children
Цитування
Манченко О. С. Особливості научуваності старшого дошкільника як показник його розумового розвитку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / О. С. Манченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 75 с. : табл. + дод.
Колекції