ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто соціальний розвиток дітей з інтелектуальними порушеннями. Соціальний розвиток є однією з найважливіших сфер розвитку людини. Дефіцит соціальних навичок може негативно вплинути на кілька важливих сфер, включаючи академічні досягнення, міжособистісні стосунки, поведінку, психічне здоров’я та доросле життя. Розвиток соціальної компетентності дитини з порушенням інтелекту має бути на першому місці у батьків та педагогів. Оскільки розвиток соціальної компетентності дитини дошкільного віку здійснюється в періоди, коли основною діяльністю дитини є гра, то діти з особливими освітніми потребами і в сфері розвитку життєво необхідних компетентностей потребують особливої уваги та спеціалізованих форм та методів їх розвитку. The publication discusses the social development of children with intellectual disabilities. Social development is one of the most important areas of human development. Deficits in social skills can negatively affect several important areas, including academic achievement, interpersonal relationships, behaviour, mental health and adulthood. Developing the social competence of a child with an intellectual disability should be a top priority for parents and educators. Since the development of social competence of a preschool child is carried out during periods when the child's main activity is play, children with special educational needs and in the development of vital competences require special attention and specialised forms and methods of their development.
Опис
Ключові слова
соціальний розвиток, корекційно-розвивальна робота, діти з інтелектуальними порушеннями, діти з особливими освітніми потребами, social development, correctional and developmental work, children with intellectual disabilities, children with special educational needs
Цитування
Тищенко Т. Г. Особливості соціального розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями / Т. Г. Тищенко, Л. В. Дрожик // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 570–572.