ВПЛИВ БІОРИТМІВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

dc.contributor.authorШпачинський, Д. В.
dc.date.accessioned2016-11-08T08:19:17Z
dc.date.available2016-11-08T08:19:17Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractВ статті розкрито тему впливу біоритмів на організм людини. У кожної людини протягом доби чітко простежуються піки і спади найважливіших життєвих систем. Біоритми організму можуть бути зафіксовані в хронограмах. Основними показниками в них служать температура тіла, пульс, частота дихання у спокої й інші показники, які можна визначити тільки за допомогою фахівців. Знання нормальної індивідуальної хронограми дозволяє виявити небезпеки захворювання, організувати свою діяльність відповідно з можливостями організму, уникнути зривів у його роботі. Важливе практичне значення має також дослідження інших багатоденних ритмів, датчиком часу для яких є такі періодичні зміни в природі, як зміна сезонів, місячні цикли та ін. Крім того, стрімко розвивається наука біоритмологія, яка ділить людей на великі групи залежно від того, хто коли встає і лягає спати. Традиційно ці групи називаються за аналогією з птахами, ведучими схожий з людьми спосіб життя: “жайворонки”, “сови” і “голуби”. Всі три біоритми пов’язані між собою і з іншими факторами (стан здоров’я, стан тиску, пульсу, вік, навколишнє середовище, стрес і т. д.). Взаємозв’язок тіла, почуттів і духу веде до того, що вплив кожного з них можна тлумачити однозначно, з цієї точки зору кожна людина індивідуальна. В статье раскрыта тема влияния биоритмов на организм человека. У каждого человека в течение суток четко прослеживаются пики и спады важнейших жизненных систем. Биоритмы организма могут быть зафиксированы в хронограммах. Основными показателями в них служат температура тела, пульс, частота дыхания в покое и другие показатели, которые можно определить только с помощью специалистов. Знание нормальной индивидуальной хронограммы позволяет выявить опасности заболевания, организовать свою деятельность в соответствии с возможностями организма, избежать срывов в его работе. Важное практическое значение имеет также исследование других многодневных ритмов, датчиком времени для которых являются такие периодические изменения в природе, как смена сезонов, лунные циклы и др. Кроме того, стремительно развивающаяся наука биоритмология, которая делит людей на большие группы в зависимости от того, кто когда встает и ложится спать. Традиционно эти группы называются по аналогии с птицами, ведущими сходный с людьми образ жизни: “жаворонки”, “совы” и “голуби”. Все три биоритма связаны между собой и с другими факторами (состояние здоровья, состояние давления, пульса, возраст, окружающая среда, стресс и т. д.). Взаимосвязь тела, чувств и духа ведет к тому, что воздействие каждого из них нельзя толковать однозначно, с этой точки зрения каждый человек индивидуален.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationШпачинський Д. В. Вплив біоритмів на організм людини / Д. В. Шпачинський // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 534–535.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/150
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНПУ імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectвплив біоритмівuk_UA.UTF-8
dc.subjectорганізм людиниuk_UA.UTF-8
dc.subjectбіоритмологіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectвлияние биоритмовuk_UA.UTF-8
dc.subjectорганизм человекаuk_UA.UTF-8
dc.subjectбиоритмологияuk_UA.UTF-8
dc.subjectстуденческие работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectthe impact of jet laguk_UA.UTF-8
dc.subjectthe human bodyuk_UA.UTF-8
dc.subjectbiorhythmologyuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent workuk_UA.UTF-8
dc.titleВПЛИВ БІОРИТМІВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeВЛИЯНИЕ БИОРИТМОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
dc.title.alternativeINFLUENCE OF BIORITHMS ON HUMAN ORGANISM
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Шпачинський Д..doc
Розмір:
36 KB
Формат:
Microsoft Word
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: