Використання технології розвитку критичного мислення в початковій школі

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-04-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ГО «Південна фундація педагогіки»
Анотація
Технолгія розвитку критичного мислення пропонує набір конкретних методичних прийомів, які доцільні для впровадження в початковій школі в різних предметних галузях, видах та формах роботи. Технологія розрахована не на запам'ятовування, а осмислений творчий процес пізнання світу, на постановку проблеми та її розв'язання. The technology for the development of critical thinking offers a set of specific methodological techniques that are appropriate for implementation in elementary school in various subject areas, types and forms of work. The technology is designed not for memorization, but for a meaningful creative process of learning about the world, for posing a problem and solving it.
Опис
Ключові слова
критичне мислення, технології, початкова школа, сritical thinking, technologies, elementary school
Цитування
Лавренко С. О. Використання технології розвитку критичного мислення в початковій школі / С. О. Лавренко // Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі : зб. наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 14–15 квіт. 2017 р. – Одеса : Південна фундація педагогіки, 2017. – С. 144–147.