HSK ЯК СУСПІЛЬНО-ОСВІТНЯ РЕАЛІЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано кваліфікаційний іспит HSK, який було розроблено для оцінки володіння китайською мовою як іноземною. Основним принципом HSK є «поєднання іспиту та навчання». Метою іспиту є сприяти вивченню китайської мови. Створений для об’єктивної та точної оцінки володіння китайською мовою, спрямований на розвиток цих навичок у кандидатів і сприяє їх систематичному та ефективному навчанню. Кожен, хто сумлінно готується до китайського іспиту HSK, робить якісний стрибок у вивченні китайської мови. The publication analyses the HSK qualification exam, which was developed to assess proficiency in Chinese as a foreign language. The main principle of the HSK is "a combination of examination and learning". The purpose of the exam is to promote the learning of Chinese. Designed to objectively and accurately assess Chinese language proficiency, it aims to develop these skills in candidates and facilitates their systematic and effective learning. Everyone who prepares for the HSK Chinese exam in good faith makes a qualitative leap forward in their Chinese language learning.
Опис
Ключові слова
кваліфікаційний іспит HSK, китайська мова, вивчення китайської мови, HSK qualification exam, Chinese language, learning chinese
Цитування
Бобровнікова Є. В. HSK як суспільно-освітня реалія / Є. В. Бобровнікова // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – С. 113–114.