ІГРОВІ ФОРМИ, МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗПР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації висвітлено ігрові форми, методи та прийоми формування комунікативної діяльності старших дошкільників із затримкою психічного розвитку, а саме розвитку усного монологічного та діалогічного мовлення, та опануванні мовним матеріалом – фонетичним, лексичним та граматичним. Зазначено, що навчання мовленнєвих навичок є особливо важливим для старших дошкільників із затримкою психічного розвитку. І найбільш оптимальною формою занять з такими дітьми є застосування саме ігрових форм, прийомів та методів, оскільки гра є провідною діяльністю дітей дошкільного віку. The publication highlights game forms, methods and techniques of forming the communicative activity of older preschoolers with delayed mental development, namely the development of oral monologic and dialogic speech, and the mastery of language material - phonetic, lexical and grammatical. It is noted that teaching speech skills is especially important for older preschoolers with mental retardation. And the most optimal form of training with such children is the use of game forms, techniques and methods, because play is the leading activity of preschool children.
Опис
Ключові слова
ігрова діяльність, комунікація, психічний розвиток, розвиток мовлення, діти старшого дошкільного віку, game activity, communication, mental development, speech development, children of older preschool age
Цитування
Папіна Д. П. Ігрові форми, методи та прийоми формування комунікативної діяльності старших дошкільників із ЗПР / Д. П. Папіна // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 309–311.