PERSONAL ANXIETY IN ADOLESCENT AND ADOLESCENT AGE

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Anxiety causes an individual to experience intense anxiety during almost the entire time and a lower threshold for the formation of anxiety, which has a negative emotional color. The phenomenon of anxiety in middle school and adolescent individuals has its own characteristics, which are manifested in its content, sources, forms of manifestation, and protection mechanisms. Research results confirm the high level of personal anxiety among modern Ukrainian children. Тривожність викликає у людини інтенсивне відчуття тривоги протягом майже всього часу та нижчий поріг формування тривоги, яка має негативне емоційне забарвлення. Феномен тривожності в осіб середнього шкільного та підліткового віку має свої особливості, які проявляються у змісті, джерелах, формах прояву та механізмах захисту. Результати дослідження підтверджують високий рівень особистісної тривожності сучасних українських дітей.
Опис
Ключові слова
stress resistance, personal anxiety, anxiety, stress, prevention, стресостійкість, особистісна тривожність, тривога, стрес, профілактика
Цитування
Fendrikova M. S. Personal anxiety in adolescent and adolescent age / M. S. Fendrikova, S. N. Kots, V. P. Kots // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : тези доп. IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22-23 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 75–77.