Сучасні методи розвитку словникового запасу в навчанні іноземних мов: роль штучного інтелекту

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Анотація
У розвідці розглядаються сучасні методи розвитку словникового запасу в процесі навчання іноземної мови, зосереджуючись на інструментах, які використовують штучний інтелект. This paper examines modern methods of vocabulary development in foreign language teaching, focusing on tools that utilize artificial intelligence.
Опис
Ключові слова
іноземна мова, методика навчання, мовна освіта, англійська мова, штучний інтелект, цифровізація навчання, розвиток словникового запасу, лексика, Foreign Language, Teaching Method, Language Education, the English Language, Artificial Intelligence, Digitalization of Education, Vocabulary Development, Vocabulary
Цитування
Четверик В. К. Сучасні методи розвитку словникового запасу в навчанні іноземних мов: роль штучного інтелекту / В. К. Четверик // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Тернопіль, 25–26 квіт. 2024 р. – Тернопіль, 2024. – С. 223–226.