ОЦИФРУВАННЯ ТА КОДУВАННЯ ЗВУКУ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто основні складові оцифрування звуку, описані процеси та принципи. А також кодування звукової інформації за допомогою найпоширеніших форматів аудіо файлів з використанням тегів. The theses consider the main components of sound digitization, describe the processes and principles. And encoding sound information using the most common audio file formats using tags.
Опис
Ключові слова
оцифрування, цифровий звук, дискретизація, амплітуда, кодер, тег, digitization, digital sound, sampling, amplitude, coder, tag
Цитування
Гайдусь А. Ю. Оцифрування та кодування звуку в комп’ютерних системах / А. Ю. Гайдусь, М. В. Кравцов // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 237–239.