ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ (В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ З ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Анотація
У статті висвітлено педагогічні принципи підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до професійного саморозвитку в процесі занять з постановки голосу. Основними, в контексті визначеної проблеми, виокремлено принципи: науковості, індивідуалізації, інтеграції художнього і технічного компонентів у навчанні. The article highlights the pedagogical principles of preparing a future music teacher for professional self-development in the process of voice production classes. The main principles, in the context of the defined problem, are singled out: scientificity, individualization, integration of artistic and technical components in education.
Опис
Ключові слова
професійний саморозвиток, педагогічні принципи, вокально-виконавська підготовка, вчитель музичного мистецтва, professional self-development, pedagogical principles, pedagogical principles, vocal performance training, music teacher, магістерські роботи, master's work
Цитування
Сун Ваньпен. Принципи підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до професійного саморозвитку (в процесі занять с постановки голосу) / Ваньпен Сун // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: наукові дискусії : зб. статей ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. , Харків, 24 берез. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім Г. С. Сковороди ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського ; [заг. ред. А. В. Соколової]. – Харків : ХНПУ, 2023. – С. 43–47.