Глобалізація і демократія: політико-правовий і етнотериторіальні аспекти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Досліджується політико-правовий та етнотериторіальний аспекти еволюції демократії під впливом глобалізації на основі порівняльного аналізу публікацій зарубіжних і українських фахівців гуманітарних дисциплін. Исследуется политико-правовой и этнотерриториальный аспекты эволюции демократии под влиянием глобализации на основе сравнительного анализа публикаций зарубежных и украинских специалистов гуманитарных дисциплин. The political-legal and ethno-territorial aspects of the evolution of democracy under the influence of globalization on the basis of a comparative analysis of the publications of foreign and Ukrainian experts in humanities.
Опис
Ключові слова
державно-правові дисципліни, міжнародне право, демократія, народний суверенітет, глобалізація, бюрократичний корпоративізм, еліта, государственно-правовые дисциплины, международное право, демократия, народный суверенитет, глобализация, бюрократический корпоративизм, элита, state-legal disciplines, international law, democracy, popular sovereignty, globalization, bureaucratic corporatism, elite
Цитування
Горбань В. І. Глобалізація і демократія: політико-правовий і етнотериторіальні аспекти / В. І. Горбань, О. В. Горбань // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків : ХНПУ, 2015. – Вип. 23. – С. 5–17.