ВИКОРИСТАННЯ БІОІНДИКАТОРІВ ПРИ ФІТОІНДИКАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ДОНБАСУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено використання біоіндикаторів при фітоіндикації техногенного забруднення території Донбасу. Фітоіндикація є одним зі способів оцінки забруднення у техногенних регіонах. Цей метод передбачає спостереження за змінами рослинних об'єктів у взаємодії їх з довкіллям. В основі цього методу лежить оцінка змін у морфології рослин яка пов’язана з фізіологічними процесами. Рослина-індикатор є хімічним сенсором, який може виявити у повітрі присутність забруднювальних речовин, спостереження дають можливість отримати дані про їх кількість. Зазначено, що поява у рослин типових ознак ушкодження вказує на наявність у повітрі забруднювальних речовин або їх суміші. The publication examines the use of bioindicators in the phytoindication of man-made pollution of the territory of Donbas. Phytoindication is one of the ways to assess pollution in man-made regions. This method involves observation of changes in plant objects in their interaction with the environment. This method is based on the assessment of changes in the morphology of yak plants associated with physiological processes. An indicator plant is a chemical sensor that can detect the presence of pollutants in the air, observations provide the opportunity to obtain data on their quantity. It is noted that the appearance of typical signs of damage in plants indicates its presence in the air pollutants or their mixture.
Опис
Ключові слова
біоіндикатори, фітоіндикація, техногенне забруднення, Донбас, bioindicators, phytoindication, man-made pollution, Donbas
Цитування
Кисельова Д. В. Використання біоіндикаторів при фітоіндикації техногенного забруднення території Донбасу / Д. В. Кисельова // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 143–144.