Характер наукових підходів до професійної підготовки майбутнього вчителя мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті характеризуються головні наукові підходи щодо професійної підготовки майбутнього вчителя мистецтв: контекстного, особистісно-центрованого, діяльнісного, культурологічного, технологічного та ін. Аналізується їх зміст і спрямованість. В статье характеризуются главные научные подходы к профессиональной подготовки будущего учителя искусств: контекстного, личностно-центрированного, деятельностного, культурологического, технологического и др. Анализируется их содержание и направленность. He article characterizes the main scientific approaches to the training of future art teachers: contextual, personality-centered, activity, cultural, technological, etc... Analyzes their content and direction.
Опис
Ключові слова
наукові підходи, професійна підготовка, комплекси принципів, педагогічна діяльність, научные подходы, профессиональная подготовка, комплексы принципов, педагогическая деятельность, scientific approaches, professional training, sets of principles, pedagogical activity
Цитування
Давидович Л. В. Характер наукових підходів до професійної підготовки майбутнього вчителя мистецтва / Л. В. Давидович // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 22–23 жовт. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 2. – С. 8–13.