Мовна характеристика персонажа

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проводиться аналіз мовної характеристики персонажа в художньому творі на прикладі мови Джокера з коміксів про «Бетмен». Мова персонажа розглядається на усіх рівнях висування – фонографічному, лексичному і синтаксичному. На основі наведеного дослідження встановлюється, що одиниці всіх мовних рівнів комплексно взаємодіють, відображаючи особистісні та поведінкові особливості персонажа, його соціальний та культурний розвиток. The article analyzes the speech characteristic of a character in a fictional narrative on the example of the language of Joker from comics about “Batman”. The speech of the character is studied at all levels – phonographic, lexical and syntactic. On the basis of this study, it is established that units of all language levels interact in a complex way, reflecting the personal and behavioral characteristics of the character, his social and cultural development.
Опис
Ключові слова
мовна характеристика, художній твір, лексичні засоби, стилістичні прийоми, персонаж, speech characteristic, fiction, lexical means, stylistic devices, character
Цитування
Пономаренко Д. Мовна характеристика персонажа / Д. Пономаренко // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 229–233.