Підготовка майбутнього соціального педагога до профілактики тютюнопаління серед молодших школярів у загальноосвітньому навчальному закладі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розкрита підготовка майбутнього соціального педагога до профілактики тютюнопаління серед молодших школярів у загальноосвітньому навчальному закладі. Раскрыта подготовка будущего социального педагога по профилактике табакокурения среди младших школьников в общеобразовательном учебном заведении.
Опис
Ключові слова
майбутні соціальні педагоги, профілактика тютюнопаління, молодші школяри, загальноосвітні навчальні заклади, студентські роботи, будущий социальный педагог, профилактика табакокурения, младшие школьники, общеобразовательные учебные заведения, студенческие работы, future social teacher, prevention of smoking, junior schoolchildren, general educational institution, student's work
Цитування
Страшко О. В. Підготовка майбутнього соціального педагога до профілактики тютюнопаління серед молодших школярів у загальноосвітньому навчальному закладі / О. В. Страшко // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали III студ. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю) / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 45.