Scottish Cultural Identity in the Novel Outlander‘ by D. Gabaldon

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The topicality of the abstract is defined by the lack of profound studies of myths and legends in the novel ―Outlander‖ in the light of national identity. The purpose of this work is to explore the ways in which Scottishness is expressed as a part of cultural identity and investigate the means this notion is represented. Актуальність реферату визначається відсутністю глибоких досліджень міфів і легенд у романі «Чужинець» у світлі національної ідентичності. Мета цієї роботи — дослідити способи вираження шотландства як частини культурної ідентичності та дослідити засоби представлення цього поняття.
Опис
Ключові слова
Gabaldon D., folk tales, legends, mythology, Scottish culture, Габалдон Д., народні казки, легенди, міфологія, шотландська культура
Цитування
Horovenko M. Scottish Cultural Identity in the Novel Outlander‘ by D. Gabaldon / M. Horovenko // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 111–113.