Знахідки рідкісних видів рослин – основа для створення об’єкту ПЗФ “Луки з орхідеями” на території міста Харків

Немає доступних мініатюр
Дата
2019-09-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
В статті розглянуто дослідження території міста Харкова, де досі збереглися ділянки природної рослинності з високим біорізноманіттям. Під час обстеження такої ділянки в заплаві річки Уди виявлені кілька видів орхідей, занесених до Червоної книги України (Anacamptis palustris, A. coriophora, Epipactis palustris, Dactylorhiza incarnata), та Hottonia palustris, яка занесена у «Перелік видів рослин, що підлягають особливій охороні на території Харківської області». В статье рассмотрены исследования территории города Харькова, где до сих пор сохранились участки природной растительности с высоким биоразнообразием. При обследовании такого участка в пойме реки Уды обнаружено несколько видов орхидей, занесенных в Красную книгу Украины (Anacamptis palustris, A. coriophora, Epipactis palustris, Dactylorhiza incarnata) и Hottonia palustris, которая занесена в «Перечень видов растений, подлежащих особой охране на территории Харьковской области». The article deals with the research of the territory of Kharkiv, where areas of natural vegetation with high biodiversity are still preserved. A survey of such an area in the floodplain of the Uda River revealed several orchid species included in the Red Book of Ukraine (Anacamptis palustris, A. coriophora, Epipactis palustris, Dactylorhiza incarnata) and Hottonia palustris, which is included in the "List of plant species subject to special protection in the Kharkiv region".
Опис
Ключові слова
біорізноманіття, рідкісні види рослин, орхідеї, Харківська область, биоразнообразие, редкие виды растений, Харьковская область, орхидеи, biodiversity, rare plant species, orchids, Kharkiv regiont
Цитування
Луганська В.О. Знахідки рідкісних видів рослин – основа для створення об’єкту ПЗФ “Луки з орхідеями” на території міста Харків / В. О. Луганська, С. В. Асєєва, В. О. Голубенко, Ю. В. Бенгус // Актуальні проблеми ботаніки та екології : матеріали Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 6–9 верес. 2019 р. / Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 25.