Game Essence of Alternative Reality: Methodological, Philosophical and Culturological Aspects

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
“Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, Romania
Анотація
Fake news is seen as creating a parallel reality by the media. The spread of fake news is associated with the worldview transformation of society, where truth has ceased to be a harmonious whole. Fake news in the context of an alternative reality presupposes unconditional faith in the information presented to people, which is typical for games. The authors of this study came to the conclusion that the playful nature of fake news explains the accompanying phenomena of this issue: the non-critical perception of information, the unwillingness of the media to suppress fake news, and the involvement of a large number of people in this process. ЗМІ вважають, що фейкові новини створюють паралельну реальність. Поширення фейкових новин пов'язане зі світоглядною трансформацією суспільства, в якому правда перестала бути гармонійним цілим. Фейкові новини в контексті альтернативної реальності припускають беззастережну віру в інформацію, що надається людям, що характерно для ігор. Автори дослідження дійшли висновку, що грайливий характер фейкових новин пояснює супутні явища цієї проблеми: некритичне сприйняття інформації, небажання ЗМІ придушувати фейкові новини та участь великої кількості людей у ​​цьому процесі. СМИ считают, что фейковые новости создают параллельную реальность. Распространение фейковых новостей связано с мировоззренческой трансформацией общества, в котором правда перестала быть гармоничным целым. Фейковые новости в контексте альтернативной реальности предполагают безоговорочную веру в предоставляемую людям информацию, что характерно для игр. Авторы исследования пришли к выводу, что игривой характер фейковых новостей объясняет сопутствующие явления этой проблемы: некритическое восприятие информации, нежелание СМИ подавлять фейковые новости и участие большого количества людей в этом процессе.
Опис
Ключові слова
alternative reality, fake news, game, hoax, mass media, альтернативна реальність, фейкові новини, гра, фальсифікація, ЗМІ, альтернативная реальность, фейковые новости, игра, фальсификация, СМИ
Цитування
Nevelska-Hordieieva O. Game Essence of Alternative Reality: Methodological, Philosophical and Culturological Aspects / O. Nevelska-Hordieieva, L. Harmash, Y. Melikhova // Agathos : аn International Review of the Humanities and Social Sciences. – 2021. – Vol. 12, Iss. 2 (23). – Р. 35–46..