СТРУКТУРА ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто компоненти іншомовної комунікативної компетентності. Іншомовна комунікативна компетенція передбачає здатність ефективно і доречно використовувати іноземну мову в різних контекстах для спілкування з носіями цієї мови. Зазначено, що навички спілкування іноземними мовами є важливими для професіоналів у сфері туризму, щоб забезпечити відмінне обслуговування клієнтів, налагодити стосунки, збільшити дохід, сприяти культурному взаєморозумінню та покращити перспективи кар’єрного зростання. Розвиток комунікативної компетенції іноземної мови вимагає знайомства з автентичними матеріалами, такими, як розмови носіїв мови та медіа, а також практики виконання завдань спілкування в реальному житті (рольові ігри та симуляції). The publication deals with the components of foreign language communicative competence. Foreign language communicative competence implies the ability to use a foreign language effectively and appropriately in different contexts to communicate with native speakers of that language. It is noted that foreign language communication skills are important for professionals in the tourism sector to provide excellent customer service, build relationships, increase revenue, promote cultural understanding and improve career prospects. Developing communicative competence in a foreign language requires exposure to authentic materials, such as native speaker conversations and media, as well as practice in real-life communication tasks (role-playing and simulations).
Опис
Ключові слова
комунікативна компетентність, іноземні мови, туризм, спілкування, communicative competence, foreign languages, tourism, communication
Цитування
Гончарова О. М. Структура іншомовної комунікативної компетентності фахівця у сфері туризму / О. М. Гончарова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 713–715.