ДОСВІД ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах висвітлено досвід формування медіаграмотності учнів початкової школи. Показано, що одним з продуктивних напрямів формування медіаграмотності школярів є розвиток умінь пошуку, обробки, створення й обміну цифровою інформацією в публічному просторі та приватному спілкуванні. The theses highlight the experience of forming of primary school students’ medialiteracy. It is shown that one of the means of forming schoolchildren's medialiteracy is the development of the ability to critically use ICT for creating, searching, processing, exchanging information in public space and private communication.
Опис
Ключові слова
медіаграмотність, формування, початкова школа, media literacy, formation, primary school
Цитування
Андрієвська В. М. Досвід формування медіаграмотності учнів початкової школи / В. М. Андрієвська, Н. Ю. Воробйова // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 198–200.