Життєвотворчий потенціал майбутнього вчителя як рушійна сила розвитку педагогічної науки

dc.contributor.authorРадченя, І. В.
dc.date.accessioned2022-01-14T14:15:39Z
dc.date.available2022-01-14T14:15:39Z
dc.date.issued2017-04-11
dc.description.abstractУ тезах проаналізовано життєвотворчий потенціал майбутнього вчителя як рушійної сили розвитку педагогічної науки. Розглянуто сутність понять «розвиток» та «життєвотворчий потенціал». Великого значення набуває формування життєвотворчого потенціалу в процесі підготовки майбутніх учителів, тому висуваються певні вимоги до майбутніх педагогів. Звернено увагу на завдання викладачів педагогічних ВНЗ, які готують майбутніх спеціалістів, що вміло володітимуть життєвотворчим потенціалом та застосовуватимуть його у своїй практичній діяльності. В тезисах проанализирован жизненнотворческий потенциал будущего учителя как движущей силы развития педагогической науки. Рассмотрена сущность понятий «развитие» и «жизненнотворческий потенциал». Большое значение приобретает формирование жизненнотворческого потенциала в процессе подготовки будущих учителей, поэтому выдвигаются определенные требования к будущим педагогам. Обращено внимание на задачи преподавателей педагогических вузов, которые готовят будущих специалистов, умело владеющих жизненнотворческим потенциалом и применять его в своей практической деятельности. The article depicts future teacher’s life creating potential as a motivating force for pedagogical science development. The essence of the concepts of «development» and «life creating potential» has been defined. The formation of life creating potential in the process of future teachers’ training is of great importance, therefore, specific requirements for future teachers are put forward. The attention in the article has been given to the tasks to teachers of the higher pedagogical establishments, as they train future professionals to expertly use their life creating potential and apply it in their practical activities.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationРадченя І. В. Життєвотворчий потенціал майбутнього вчителя як рушійна сила розвитку педагогічної науки / І. В. Радченя // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 11 квіт. 2017 / Харків. нац. пед. ун-т [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 76–78.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6731
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectжиттєвотворчий потенціалuk_UA.UTF-8
dc.subjectмайбутній учительuk_UA.UTF-8
dc.subjectрозвитокuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectформуванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectжизненнотворческий потенциалuk_UA.UTF-8
dc.subjectбудущий учительuk_UA.UTF-8
dc.subjectразвитиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectподготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectформированиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectlife creative potentialuk_UA.UTF-8
dc.subjectfuture teacheruk_UA.UTF-8
dc.subjectdevelopmentuk_UA.UTF-8
dc.subjecttraininguk_UA.UTF-8
dc.subjectformationuk_UA.UTF-8
dc.titleЖиттєвотворчий потенціал майбутнього вчителя як рушійна сила розвитку педагогічної наукиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeЖизненнотворческий потенциал будущего учителя как движущая сила развития педагогической наукиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeThe life-creative potential of the future teacher as a driving force for the development of pedagogical scienceuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Радченя І. В. Життєвотворчий потенціал майбутнього вчителя як рушійна сила розвитку педагогічної науки.pdf
Розмір:
1.45 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: