ЛІБЕРАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011-03-17
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавництво ФОП Віровець А. П., видавнича група "Апостроф"
Анотація
У монографії проведено всебічний аналіз проблематики лібералізму. Акцентовано увагу на виявленні трансформаційного потенціалу лібералізму, його спрямованості на оптимізаційні перетворення політичного простору. Окреслено перспективи втілення ліберальних практик у державотворчих процесах України. Монографія адресована широкому загалу наукової громадськості (викладачі, аспіранти, студенти вищих навчальних закладів), а також державним службовцям та всім, хто цікавиться ліберальною проблематикою в політологічному контексті. В монографии проведён всесторонний анализ проблематики либерализма. Акцентировано внимание на выявлении трансформационного потенциала либерализма, его направленности на оптимизационные преобразования политического пространства. Определены перспективы воплощения либеральных практик в процессах Украины. Монография адресована широкому кругу научной общественности (преподаватели, аспиранты, студенты высших учебных заведений), а также государственным служащим и всем, кто интересуется либеральной проблематикой в политологическом контексте.
Опис
Ключові слова
політологія, лібералізм, ліберальні трансформації, політичний простір, политология, либерализм, либеральные трансформации, политическое пространство, political science, liberalism, liberal transformations, political space
Цитування
Куц Г. М. Ліберальні трансформації політичного простору : монографія / Г. М. Куц ; [за наук. ред. Ю. І. Макара] ; М-во осв. і науки, молоді та спорту України, ПВНЗ «Ін-т Сходознавства і міжнар. відн. "Харків. колегіум"». – Харків : Апостроф, 2011. – 300 с.