Аксіологічні і методологічні аспекти освіти в контексті викликів глобалізації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній статті автор розкрив аксіологічні і методологічні аспекти освіти в контексті викликів глобалізації. В данной статье автор раскрыл аксиологические и методологические аспекты образования в контексте вызовов глобализации. In this article, the author has revealed the axiological and methodological aspects of education in the context of the challenges of globalization.
Опис
Ключові слова
філософія, аксіологічні аспекти освіти, методологічні аспекти освіти, глобалізація, суспільство, философия, аксиологические аспекты образования, методологические аспекты образования, philosophy, axiological aspects of education, methodological aspects of education, globalization, suspension
Цитування
Грицай О. М. Аксіологічні і методологічні аспекти освіти в контексті викликів глобалізації / О. М. Грицай // Під знаком Григорія Сковороди : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. «Полілог культур: Сковорода, Гоголь, Гете» , Харків, 6–7 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 34–37.