Індивідуальний підхід до фізичного виховання школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті здійснено аналіз літератури з питання індивідуалізації процесу фізичного виховання школярів. Обґрунтовано шляхи індивідуалізації фізичного виховання. В статье проведен анализ литературы по вопросу индивидуализации процесса физического воспитания школьников. Обоснованы пути индивидуализации физического воспитания. The article analyzes the literature on the individualization of the process of physical education of schoolchildren. Ways of individualization of physical education are substantiated.
Опис
Ключові слова
фізичне виховання, школярі, індивідуалізація, физическое воспитание, школьники, индивидуализация, physical education, schoolchildren, individualization
Цитування
Полтавський І. А. Індивідуальний підхід до фізичного виховання школярів / І. А. Полтавський // Модернізація управління в контексті вимог Закону України "Про освіту" : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 253–257.