Застосування арт-терапії у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто застосування арт-терапії у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (ООП), що є ефективним інструментом для підтримки їхнього психоемоційного розвитку та соціальної адаптації. Арт-терапія дозволяє дітям виразити свої почуття та думки через творчість, незалежно від їхніх обмежень. Зазначено, що застосування арт-терапії в роботі з дітьми з ООП сприяє їхньому загальному психоемоційному розвитку, соціальній адаптації та самореалізації. Цей підхід дозволяє кожній дитині виявити свій потенціал та зрости як особистість, забезпечуючи їй повноцінне та щасливе дитинство. The article discusses the use of art therapy in working with children with special educational needs (SEN), which is an effective tool for supporting their psycho-emotional development and social adaptation. Art therapy allows children to express their feelings and thoughts through creativity, regardless of their limitations. It is noted that the use of art therapy in working with children with OOP contributes to their general psycho-emotional development, social adaptation and self-realization. This approach allows each child to discover their potential and grow as a person personality, providing her with a full and happy childhood.
Опис
Ключові слова
арт-терапія, діти з особливими освітніми потребами, соціальна адаптація, студентські роботи, art therapy, children with special educational needs, social adaptation, student works
Цитування
Вовкожа Д. Застосування арт-терапії у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами / Д. Вовкожа // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали V наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти першого року навчання, Харків, 4 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2024. – С. 35.