ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВОЇ СТРУКТУРИ СЛОВА У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ФФН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування складової структури слова у дітей дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення. Формування мовленнєвої діяльності дитини являється тривалим та досить складним процесом розвитку, одним із головних показників є повноцінне розуміння та правильне вживання дошкільником складової структури слова. The publication deals with the formation of the syllabic structure of the word in preschool children with phonetic-phonemic underdevelopment of speech. The formation of a child's speech activity is a long and rather complex development process, one of the main indicators of which is the preschooler's full understanding and correct use of the word structure.
Опис
Ключові слова
розвиток мовлення, діти з особливими освітніми потребами, порушення мовлення, логопедія, speech development, children with special educational needs, speech disorders, speech therapy
Цитування
Літвін Ю. Ю. Основи формування складової структури слова у дітей дошкільного віку із ФФН / Ю. Ю. Літвін // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 439–443.