Системна сімейно-реконструктивна психокорекція тютюнової адикції

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська медична академія післядипломної освіти
Анотація
Подано комплексну програму системної сімейно-реконструктивної психологічної корекції тю-тюнової адикції, яка дає змогу трансформувати типову для цієї залежності дисфункціональну сімейну систему, сформувати та посилити автономну мотивацію відмови від паління. Представлена комплексная программа системной семейно-реконструктивной психологической коррекции табачной аддикции, которая позволяет трансформировать типичную для данной зависимости дисфункциональную семейную систему, сформировать и усилить автономную мотивацию отказа от курения. A complex program of family reconstructive psychological tobacco addiction, which allows transforming the typical for this addiction dysfunctional family system, forming and strengthening the autonomous smoking cessation motivation, is presented.
Опис
Ключові слова
сімейно-реконструктивна психокорекція, сімейна система, тютюнова адикція, мотивація відмови від паління, семейно-реконструктивная психокоррекция, семейная система, табачная аддикция, млтивация отказа от курения, family reconstructive psychocorrection, family system, tobacco addiction, smoking cessation motivation
Цитування
Крамченкова В. О. Системна сімейно-реконструктивна психокорекція тютюнової адикції / В. О. Крамченкова // Медична психологія : наук.-практ. журн. / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти, Харк. мед. тов. ; [редкол. : О. Г. Луценко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2018. – Т. 13, № 2 (50). – С. 71–76.